இன்றைய தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

Updated On

இன்றைய தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம் (சென்னை)

June-12-2021

சென்னை இன்றைய 22 கேரட் தங்க விலை நிலவரம் – ஒரு கிராம் தங்கம் விலை நிலவரம்(ரூ.)

  கிராம் 22 கேரட் தங்கம் இன்று 22 கேரட் தங்கம் நேற்று 22 கேரட் தங்கத்தின் தினசரி விலை மாற்றம்
1 கிராம் ₹4,605 ₹4,635 -30
8 கிராம் ₹36,840 ₹37,080 -240
10 கிராம் ₹46,050 ₹46,350 -300
100 கிராம் ₹4,60,500 ₹4,63,500 -3,000

சென்னை இன்றைய 24 கேரட் தங்க விலை நிலவரம் – ஒரு கிராம் தங்கம் விலை நிலவரம்(ரூ.)

  கிராம் 24 கேரட் தங்கம் இன்று 24 கேரட் தங்கம் நேற்று 24 கேரட் தங்கத்தின் தினசரி விலை மாற்றம்
1 கிராம் ₹5,023 ₹5,055 ₹-32
8 கிராம் ₹40,184 ₹40,440 ₹-256
10 கிராம் ₹50,230 ₹50,550 ₹-320
100 கிராம் ₹5,02,300 ₹5,05,500 ₹-3,200

சென்னை வெள்ளி விலை

சென்னை இன்றைய வெள்ளி விலை நிலவரம் – ஒரு கிராம் வெள்ளி விலை நிலவரம்(ரூ.)

  கிராம் வெள்ளி விலை இன்று வெள்ளி விலை நேற்று வெள்ளி விலையில் தினசரி விலை மாற்றங்கள்
1 கிராம் ₹77.30 ₹77.30 ₹0
8 கிராம் ₹618.40 ₹618.40 ₹0
10 கிராம் ₹773  ₹773  ₹0
100 கிராம் ₹77,300 ₹77,300 ₹0


திருத்தமிழ்
© 2023 ThiruTamil.com . All rights reserved.
Follow Us On
Download Our App
ThiruTamil Calendar App Download Playstore