இன்றைய தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம் 16-6-21

Updated On

இன்றைய தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம் (சென்னை)

June-16-2021

சென்னை இன்றைய 22 கேரட் தங்க விலை நிலவரம் – ஒரு கிராம் தங்கம் விலை நிலவரம்(ரூ.)

  கிராம் 22 கேரட் தங்கம் இன்று 22 கேரட் தங்கம் நேற்று 22 கேரட் தங்கத்தின் தினசரி விலை மாற்றம்
1 கிராம் ₹4,585 ₹4,576 ₹9
8 கிராம் ₹36,680 ₹36,608 ₹72
10 கிராம் ₹45,850 ₹45,760 ₹90
100 கிராம் ₹4,58,500 ₹4,57,600 ₹900

சென்னை இன்றைய 24 கேரட் தங்க விலை நிலவரம் – ஒரு கிராம் தங்கம் விலை நிலவரம்(ரூ.)

  கிராம் 24 கேரட் தங்கம் இன்று 24 கேரட் தங்கம் நேற்று 24 கேரட் தங்கத்தின் தினசரி விலை மாற்றம்
1 கிராம் ₹5,001 ₹4,992 ₹9
8 கிராம் ₹40,008 ₹39,936 ₹72
10 கிராம் ₹50,010 ₹49,920 ₹90
100 கிராம் ₹5,00,100 ₹4,99,200 ₹900

சென்னை வெள்ளி விலை

சென்னை இன்றைய வெள்ளி விலை நிலவரம் – ஒரு கிராம் வெள்ளி விலை நிலவரம்(ரூ.)

  கிராம் வெள்ளி விலை இன்று வெள்ளி விலை நேற்று வெள்ளி விலையில் தினசரி விலை மாற்றங்கள்
1 கிராம் ₹76.10 ₹75.90 ₹0.20
8 கிராம் ₹608.80 ₹607.20 ₹1.60
10 கிராம் ₹761 ₹759 ₹2
100 கிராம் ₹7,610 ₹7,590 ₹20திருத்தமிழ்
© 2023 ThiruTamil.com . All rights reserved.
Follow Us On
Download Our App
ThiruTamil Calendar App Download Playstore