வாட்ஸ்அப் குழு உரையாடலை mute செய்யும் அமைப்பை வெளியிட்டுள்ளது!!

Updated On

வாட்ஸ்அப் பயனாளர்கள் மிகவும் எதிர் பார்த்த குழு உரையாடலை mute செய்யும் அமைப்பை விரைவில் அறிமுகப்படுத்த உள்ளது. ஆண்ட்ராய்டு தொலைபேசிகளில் உள்ள அனைத்து வாட்ஸ்அப் பயனர்களும் விரைவில் தங்கள் குழு அரட்டைகளை mute செய்யமுடியும்.

அண்ட்ராய்டின் சமீபத்திய பீட்டா புதுப்பிப்புக்கான வாட்ஸ்அப்பில் இப்போது குழு உரையாடல்களை எப்போதும் முடக்குவதற்கான அமைப்பை சமீபத்திய புதுப்பிப்பு வாட்ஸ்அப் தெரிவித்துள்ளது. இப்போதைக்கு, பயனர்கள் வாட்ஸ்அப் குழுக்களை 8 மணி நேரம், ஒரு வாரம் அல்லது ஒரு வருடம் முடக்குவதற்கான விருப்பத்தைப் பெறுகிறார்கள். இப்போது, ​​8 மணிநேரம் மற்றும் ஒரு வார விருப்பங்களுடன், ஆண்ட்ராய்டில் உள்ள வாட்ஸ்அப் பயனர்கள் டிக் செய்ய ஒரு ‘எப்போதும்’ விருப்பத்தைப் பெறுவார்கள், இது அவர்களுக்கு அறிவிக்கப்படுவதைத் தவிர்த்து விடக்கூடிய குழப்பமான வாட்ஸ்அப் குழு உரையாடல்களிலிருந்து அவர்களுக்கு ஓய்வு அளிக்கிறது.திருத்தமிழ்
© 2023 ThiruTamil.com . All rights reserved.
Follow Us On
Download Our App
ThiruTamil Calendar App Download Playstore