திருக்குறள் - 1195     அதிகாரம்: 
| Adhikaram: thanippatarmikudhi

நாம்காதல் கொண்டார் நமக்கெவன் செய்பவோ
தாம்காதல் கொள்ளாக் கடை.

குறள் 1195 - திருவள்ளுவர் - ThiruValluvar

"naamkaadhal kontaar namakkevan seypavo" Thirukkural 1195 - Meaning in English & Tamil Vilakkam

மு.வரதராசனார் உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


நாம் காதல் கொண்ட காதலர் தாமும் அவ்வாறே நம்மிடம் காதல் கொள்ளாதபோது, நமக்கு அவர் என்ன நன்மை செய்வார்?.

மணக்குடவர் உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


நாம் காதலித்தார் நமக்கு யாதினைச் செய்வர்: தாம் காதலியாதவிடத்து.

பரிமேலழகர் உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


('அவர்மேற் காதலுடைமையின் அவர் கருத்தறிந்து ஆற்றினாய்', என்ற தோழிக்குச் சொல்லியது.) நாம் காதல் கொண்டார் நமக்கு எவன் செய்ப - நம்மால் காதல் செய்யப்பட்டவர் நமக்கு என்ன இன்பத்தைச் செய்வர்; தாம் காதல் கொள்ளாக்கடை - அவ்வாறே தாமும் நம்கண் காதல் செய்யாவழி. (எச்ச உம்மை விகாரத்தால் தொக்கது. 'அக்காதல் உடைமையால் நாம் பெற்றது துன்பமே' என்பதாம்.).

ஞா.தேவநேயப் பாவாணர் உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


(அவர்மேற் காதலுடைமையின் அவர் கருத்தறிந்தாற்றினாய் என்ற தோழிக்குச் சொல்லியது.) நாம் காதல் கொண்டார்-நம்மாற் காதல் செய்யப்பட்டவர் ;தாம் காதல் கொள்ளாக்கடை-அவ்வாறே தாமும் நம்மிடத்துக் காதல் செய்யாவிடத்து ; நமக்கு எவன் செய்ப-நமக்கு என்ன இன்பத்தைச் செய்வர்? அக்காதலால் நாம் பெற்றது துன்பமே யென்பதாம். எச்சவும்மை தொக்கது. 'ஓ' அசைநிலை

சாலமன் பாப்பையா உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


நாம் காதலித்தவர் நம்மைக் காதலிக்கவில்லை என்றால் நமக்கு எத்தகைய மகிழ்ச்சியைத் தருவார்?.

கலைஞர் மு.கருணாநிதி உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


நான் விரும்பிக் காதல் கொள்வது போன்று அவர் என்னை விரும்பிக் காதல் கொள்ளாத நிலையில் அவரால் எனக்கு என்ன இன்பம் கிடைக்கப் போகிறது?.

சிவயோகி சிவக்குமார் உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


நாம் காதல் கொண்ட அவர் நமக்கு என்ன செய்ய முடியும் தான் காதல் கொள்ளவில்லை என்றால்.

புலியூர்க் கேசிகன் - Thirukkural Meaning in Tamil


நாம் காதல் கொண்டவர், நம் மீது தாமும் காதல் கொள்ளாவிட்டால், நமக்கு என்ன நன்மையைத் தான் செய்யப் போகின்றார்!

Thirukkural in English - English Couplet:


From him I love to me what gain can be,
Unless, as I love him, he loveth me?.

ThirukKural English Meaning - Couplet -Translation:


He who is beloved by me, what will he do to me, if I am not beloved by him ?.

ThiruKural Transliteration:


naamkaadhal kontaar namakkevan seypavo
thaamkaadhal kollaak kadai.

திருத்தமிழ்
© 2023 ThiruTamil.com . All rights reserved.
Follow Us On
Download Our App
ThiruTamil Calendar App Download Playstore