திருக்குறள் - 803     அதிகாரம்: 
| Adhikaram: pazhaimai

பழகிய நட்பெவன் செய்யுங் கெழுதகைமை
செய்தாங்கு அமையாக் கடை.

குறள் 803 - திருவள்ளுவர் - ThiruValluvar

"pazhakiya natpevan seyyung kezhudhakaimai" Thirukkural 803 - Meaning in English & Tamil Vilakkam

மு.வரதராசனார் உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


பழகியவர் உரிமைப்பற்றிச் செய்யும் செயலைத் தாம் செய்தது போலவேக் கருதி உடன்படாவிட்டால் அவரோடு தாம் பழகிய நட்பு என்ன பயன் தரும்.

மணக்குடவர் உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


நட்டோரது தப்பைப் பிறர் சொல்லுங்கால் கேளாத உரிமையை யறியவல்லார்க்கு நட்டோர் தப்புச்செய்யின், அந்தநாள் நல்ல நாளாம். இது கேளாது செய்தலே அன்றித் தப்புச் செய்யினும் அமைய வேண்டுமென்றது.

பரிமேலழகர் உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


கெழுதகைமை செய்தாங்கு அமையாக்கடை - தாம் உடம்படாதனவேனும் நட்டார் உரிமையாற் செய்தனவற்றிற்குத் தாம் செய்தாற் போல உடம்படாராயின்; பழகிய நட்பு எவன் செய்யும் - அவரோடு பழையதாய் வந்த நட்பு என்ன பயனைச் செய்யும்? (செய்தார் போல உடம்படுதலாவது, தாமும் அவரிடத்து உரிமையால் உடம்படுதல். இவை இரண்டு பாட்டானும் பழைமையான் வரும் உரிமையது சிறப்புக் கூறப்பட்டது.).

ஞா.தேவநேயப் பாவாணர் உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


கெழுதகைமை செய்த ஆங்கு அமையாக்கடை-நெடுங்கால நண்பர் தம் நட்புரிமையாற் செய்தவற்றிற்குத் தாமே அவற்றைச் செய்தாற்போல உடம்படாவிடின்; பழகிய நட்பு எவன் செய்யும்-பழைமையாக அவருடன் வந்த நட்பு என்ன பயன் படுவதாம்? செய்தாற்போல வுடம்படுதலாவது தம்மையும் அவரையும் வேறுபடக் கருதாமை.

சாலமன் பாப்பையா உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


தனக்கு உடன்பாடு இல்லை என்றாலும், நண்பர் உரிமையாகச் செய்துவிட்டதைத் தானும் விரும்பிச் செய்தது போலவே காட்டவில்லை என்றால், நெடுங்காலமாகக் கொண்ட நட்பு என்ன பயனைத் தரும்?.

கலைஞர் மு.கருணாநிதி உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


பழைய நண்பர்கள் உரிமையோடு செய்த காரியங்களைத்தாமே செய்ததுபோல உடன்பட்டு இருக்காவிட்டால், அதுவரை பழகிய நட்பு பயனற்றுப்போகும்.

சிவயோகி சிவக்குமார் உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


நெடுநாட்கள் பழகிய நடபால் எந்த பயனும் இல்லை உரிமையுடன் செயல்படும் வாய்ப்பு இல்லையென்றால்.

Thirukkural in English - English Couplet:


When to familiar acts men kind response refuse,
What fruit from ancient friendship's use?.

ThirukKural English Meaning - Couplet -Translation:


Of what avail is long-standing friendship, if friends do not admit as their own actions done through the right of intimacy ?.

ThiruKural Transliteration:


pazhakiya natpevan seyyunG kezhudhakaimai
seydhaangu amaiyaak kadai.

திருத்தமிழ்
© 2023 ThiruTamil.com . All rights reserved.
Follow Us On
Download Our App
ThiruTamil Calendar App Download Playstore