திருக்குறள் - 810     அதிகாரம்: 
| Adhikaram: pazhaimai

விழையார் விழையப் படுப பழையார்கண்
பண்பின் தலைப்பிரியா தார்.

குறள் 810 - திருவள்ளுவர் - ThiruValluvar

"vizhaiyaar vizhaiyap padupa pazhaiyaarkan" Thirukkural 810 - Meaning in English & Tamil Vilakkam

மு.வரதராசனார் உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


(தவறு செய்த போதிலும்)பழகிய நண்பரிடத்தில் தம் உரிமை பண்பிலிருந்து மாறாதவர், தம் பகைவராலும் விரும்பப்படுதற்குறிய சிறப்பை அடைவர்.

மணக்குடவர் உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


பழைய நட்டோர்மாட்டுக் குணத்தினின்று நீங்காதார், விரும்பாதாராலும் விரும்பப்படுவர். இது பகைவரும் விரும்புவாரென்றது.

பரிமேலழகர் உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


பழையார்கண் பண்பின் தலைப்பிரியாதார் - பழைய நட்டார் பிழை செய்தாராயினும் அவர்மாட்டுத் தம் பண்பின் நீங்காதார்; விழையார் விழையப்படுப - பகைவரானும் விரும்பப்படுவர். (தம் பண்பாவது, செய்யாத முன் போல அன்புடையராதல். மூன்றன் உருபும் சிறப்பு உம்மையும் விகாரத்தால் தொக்கன. அத்திரிபின்மை நோக்கிப் பகைவரும் நட்டாராவர் என்பதாம். இவை இரண்டு பாட்டானும் பழைமையறிவார் எய்தும் பயன் கூறப்பட்டது.) .

ஞா.தேவநேயப் பாவாணர் உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


பழையார்கண் பண்பின் தலைப்பிரியாதார் - பழைமையான நண்பர் தவறு செய்தாராயினும் அவரிடத்துத் தம் நட்புத் தன்மையினின்றும் மாறுபடாதவர்; விழையார் விழையப்படுப - பகைவராலும் விரும்பப்படுவர். பண்பாவது நட்பிற் பிழைபொறுத்தல். மூன்றாம் வேற்றுமையுருபும் எச்சவும்மையும் தொக்கன.

சாலமன் பாப்பையா உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


பழைய நண்பர்கள் பிழையே செய்தாலும், அவருடன் பகை கொள்ளாது நம் நட்பை விடாதவர், பகைவராலும் விரும்பப்படுவர்.

கலைஞர் மு.கருணாநிதி உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


பழமையான நண்பர்கள் தவறு செய்த போதிலும், அவர்களிடம் தமக்குள்ள அன்பை நீக்கிக் கொள்ளாதவர்களைப் பகைவரும் விரும்பிப் பாராட்டுவார்கள்.

சிவயோகி சிவக்குமார் உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


விரும்பத் தகாதவரும் விரும்புவார், பழைமையான நண்பரின் பண்பை அறிந்தும் விலகாத ஒருவரை.

Thirukkural in English - English Couplet:


Ill-wishers even wish them well, who guard.
For ancient friends, their wonted kind regard.

ThirukKural English Meaning - Couplet -Translation:


Even enemies will love those who have never changed in their affection to their long-standing friends.

ThiruKural Transliteration:


vizhaiyaar vizhaiyap padupa pazhaiyaarkaN
paNpin thalaippiriyaa thaar.

திருத்தமிழ்
© 2023 ThiruTamil.com . All rights reserved.
Follow Us On
Download Our App
ThiruTamil Calendar App Download Playstore