திருக்குறள் - 1008     அதிகாரம்: 
| Adhikaram: nandriyilselvam

நச்சப் படாதவன் செல்வம் நடுவூருள்
நச்சு மரம்பழுத் தற்று.

குறள் 1008 - திருவள்ளுவர் - ThiruValluvar

"nachchap padaadhavan selvam naduvoorul" Thirukkural 1008 - Meaning in English & Tamil Vilakkam

மு.வரதராசனார் உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


பிறர்க்கு உதவாத காரணத்தால் ஒருவராலும் விரும்பப்படாதவனுடைய செல்வம், ஊர் நடுவில் நச்சு மரம் பழுத்தாற் போன்றது.

மணக்குடவர் உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


பிறரால் ஆசைப்படாதவனது செல்வம், ஊர் நடுவுள் பழுத்து நிற்பதொரு நச்சுமரம் பழுத்த தன்மைத்து. இது நச்சுமரப்பழம் தமதாசையாலே தின்பாருண்டாயின் அவரைக் கொல்லுமென்றது.

பரிமேலழகர் உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


நச்சப்படாதவன் செல்வம் - வறியார்க்கு அணியனாயிருந்தும் ஒன்றுங்கொடாமையின் அவரான் நச்சப்படாதவன் செல்வமெய்துதல்; ஊர் நடுவுள் நச்சுமரம் பழுத்தற்று - ஊரிடை நிற்பதோர் நச்சு மரம் பழுத்தாற் போலும். ('நடுவூர்' என்பது பின் முன்னாகத் தொக்க ஆறாம் வேற்றுமைத் தொகை. அண்மை உடைமைகளான் பயனில்லை என்பதாம்.).

ஞா.தேவநேயப் பாவாணர் உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


நச்சப்படாதவன் செல்வம் - வறியவர்க்கு அருகிலிருந்தும் ஒன்றுங் கொடாமையின் அவரால் விரும்பப்படாதவன் செல்வ முடையவனாயிருத்தல்; நடு ஊருள் நச்சு மரம் பழுத்த அற்று- ஊர் நடுவில் எட்டி மரம் பழுத்தாற் போலும். இரண்டும் அருகிலிருந்தும் பயனில்லை யென்பதாம். ' நடுவூர்' என்பது ' புறநகர் ' என்பது போன்ற இலக்கணப் போலி.

சாலமன் பாப்பையா உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


எவராலும் விரும்பப்படாதவனின் செல்வம் ஊரின் நடுவே நின்ற நச்சு மரம் பழுத்தது போலாம்.

கலைஞர் மு.கருணாநிதி உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


வெறுக்கப்படுகிறவரிடம் குவிந்துள்ள செல்வமும், ஊர் நடுவே நச்சு மரத்தில் காய்த்துக் குலுங்குகின்ற பழமும் வெவ்வேறானவையல்ல!.

சிவயோகி சிவக்குமார் உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


விரும்பி நாட வாய்ப்பளிக்காதவன் செல்வம் ஊர் நடுவே நச்சு மரம் பழுத்ததைப் போன்றது. (எட்டி பழுத்தால் என்ன. ஈயாதான் வாழ்ந்தால் என்ன)

புலியூர்க் கேசிகன் - Thirukkural Meaning in Tamil


வறியவராலே விரும்பி வரப்படாத உலோபியின் செல்வம், ஊரின் இடையே நிற்கின்ற ஓர் நச்சுமரமானது, நிறையப் பழம் பழுத்து விளங்குவதைப் போன்றதாகும்.

Thirukkural in English - English Couplet:


When he whom no man loves exults in great prosperity,
'Tis as when fruits in midmost of the town some poisonous tree.

ThirukKural English Meaning - Couplet -Translation:


The wealth of him who is disliked (by all) is like the fruit-bearing of the etty tree in the midst of a town.

ThiruKural Transliteration:


nachchap padaadhavan selvam naduvooruL
nachchu marampazhuth thatru.

திருத்தமிழ்
© 2023 ThiruTamil.com . All rights reserved.
Follow Us On
Download Our App
ThiruTamil Calendar App Download Playstore