திருக்குறள் - 124     அதிகாரம்: 
| Adhikaram: atakkamutaimai

நிலையின் திரியாது அடங்கியான் தோற்றம்
மலையினும் மாணப் பெரிது.

குறள் 124 - திருவள்ளுவர் - ThiruValluvar

"nilaiyin thiriyaadhu adangiyaan thoatram" Thirukkural 124 - Meaning in English & Tamil Vilakkam

மு.வரதராசனார் உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


தன் நிலையிலிருந்து மாறுபடாமல் அடங்கி ஒழுகுவோனுடைய உயர்வு, மலையின் உயர்வை விட மிகவும் பெரிதாகும்.

மணக்குடவர் உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


தனது நிலையிற் கெடாதே யடங்கினவனது உயர்ச்சி மலையினும் மிகப் பெரிது. நிலை- வன்னாச்சிரம தன்மம்.

பரிமேலழகர் உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


நிலையின் திரியாது அடங்கியான் தோற்றம் - இல்வாழ்க்கையாகிய தன் நெறியின் வேறுபடாது நின்று அடங்கியவனது உயர்ச்சி, மலையினும் மாணப்பெரிது - மலையின் உயர்ச்சியினும் மிகப் பெரிது. (திரியாது அடங்குதல் - பொறிகளால் புலன்களை நுகராநின்றே அடங்குதல். 'மலை' ஆகுபெயர்.).

ஞா. தேவநேயப் பாவாணர் உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


நிலையின் திரியாது அடங்கியான் தோற்றம் - இல்லறத்தின்கண் வழுவாது நின்று அடங்கினவனது உயர்ச்சி; மலையினும் மாணப் பெரிது - மலையுயர்ச்சியினும் மிகப் பெரிது. மலை யென்பது வளமிகுந்ததாதலின், குட மலையும் பனி (இமய) மலையும் போல்வதாகும். உம்மை உயர்வு சிறப்பு. ' நிலையிற்றிரியா தடங்குதல்' ஐம்புலவின்பமும் நுகர்ந்து கொண்டே அடங்கியொழுகுதல்.

திருக்குறளார் வீ. முனிசாமி உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


தனது வாழ்க்கை நெறியில் மாறுபடாமல் அடங்கியவனுடைய உயர்ச்சியானது மலையின் உயர்ச்சியினைவிட மிகவும் பெரியதாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


தன் நேர்மையான வழியை விட்டு விலகாது, அடக்கத்துடன் வாழ்பவனைப் பற்றிய பிறர் மனத் தோற்றம் மலையைக் காட்டிலும் மிக உயரமானது.

கலைஞர் மு.கருணாநிதி உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


உறுதியான உள்ளமும், அத்துடன் ஆர்ப்பாட்டமற்ற அடக்க உணர்வும் கொண்டவரின் உயர்வு, மலையைவிடச் சிறந்தது எனப் போற்றப்படும்.

சிவயோகி சிவக்குமார் உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


இருப்புத் தன்மையை மாற்றிக் கொள்ளாமல் அடக்கம் அடைந்தவரின் வெளிப்பாடுகள் மலையை விட பெரியது.

புலியூர்க் கேசிகன் - Thirukkural Meaning in Tamil


தன் நிலையிலிருந்து திரிந்து போகாமல் அடங்கி இருப்பவனின் தோற்றமானது, மலையைக் காட்டிலும் மிகப் பெரிதான உயர்வு உள்ளதாகும்.

Thirukkural in English - English Couplet:


In his station, all unswerving, if man self subdue,
Greater he than mountain proudly rising to the view.

ThirukKural English Meaning - Couplet -Translation:


More lofty than a mountain will be the greatness of that man who without swerving from his domestic state, controls himself.

ThiruKural Transliteration:


nilaiyin thiriyaadhu adangiyaan thoatram
malaiyinum maaNap peridhu.

திருத்தமிழ்
© 2024 ThiruTamil.com . All rights reserved.
Follow Us On
Download Our App
ThiruTamil Calendar App Download Playstore