அதிகாரம் 79 : நட்பு | Natpu Adhikaram - Tamil Meaning

அதிகாரம் 79 : நட்பு. List of 10 thirukurals from Natpu Adhikaram. Get the best meaning of 781-790 Thirukkurals from top Authors in tamil and English Meaning online.

781

Kural 781 Villakkam - சிவயோகி சிவக்குமார் உரை:

நட்பு பாரட்டுவதுப் போல் செய்வதற்கு அரிய செயல் இல்லை. அதுபோலவே, செயல்படுவதற்கும் பாதுகாப்பானது இல்லை.

மு.வரதராசனார்,  மணக்குடவர்,  பரிமேலழகர்,  ஞா.தேவநேயப் பாவாணர்,  சாலமன் பாப்பையா,  கலைஞர் மு.கருணாநிதி,  சிவயோகி சிவக்குமார்,   போன்ற ஆசிரியர்களின் உரைகளுக்கு இங்கே கிளிக் செய்யவும் --> குறள் 781 விளக்கம்
782

Kural 782 Villakkam - சிவயோகி சிவக்குமார் உரை:

நிறைவளர்க்கும் குணம் பொருந்தியவர் நட்பு நிறைமதியாய் வளரும், பின்பு தேய்வது போலவே பேதையார் நட்பு தேயும்.

மு.வரதராசனார்,  மணக்குடவர்,  பரிமேலழகர்,  ஞா.தேவநேயப் பாவாணர்,  சாலமன் பாப்பையா,  கலைஞர் மு.கருணாநிதி,  சிவயோகி சிவக்குமார்,   போன்ற ஆசிரியர்களின் உரைகளுக்கு இங்கே கிளிக் செய்யவும் --> குறள் 782 விளக்கம்
783

Kural 783 Villakkam - சிவயோகி சிவக்குமார் உரை:

படிக்கும் பொழுதெல்லாம் வளர்க்கும் நூலின் தன்மைப்போல் பழகும் பொழுதெல்லாம் வளர்க்கும் பண்புடையவர்களின் தொடர்பு.

மு.வரதராசனார்,  மணக்குடவர்,  பரிமேலழகர்,  ஞா.தேவநேயப் பாவாணர்,  சாலமன் பாப்பையா,  கலைஞர் மு.கருணாநிதி,  சிவயோகி சிவக்குமார்,   போன்ற ஆசிரியர்களின் உரைகளுக்கு இங்கே கிளிக் செய்யவும் --> குறள் 783 விளக்கம்
784

Kural 784 Villakkam - சிவயோகி சிவக்குமார் உரை:

மகிழ்வது மட்டுமே அவசியம் இல்லை. நட்டம் அதிகமாகமல் இருக்க தட்டிக் கேட்பதே நட்புக்கு அவசியம்.

மு.வரதராசனார்,  மணக்குடவர்,  பரிமேலழகர்,  ஞா.தேவநேயப் பாவாணர்,  சாலமன் பாப்பையா,  கலைஞர் மு.கருணாநிதி,  சிவயோகி சிவக்குமார்,   போன்ற ஆசிரியர்களின் உரைகளுக்கு இங்கே கிளிக் செய்யவும் --> குறள் 784 விளக்கம்
785

Kural 785 Villakkam - சிவயோகி சிவக்குமார் உரை:

பார்த்து பழகுதல் இல்லை என்றாலும் உணர்ச்சிதான் நட்பை தொடரச் செய்யும்.

மு.வரதராசனார்,  மணக்குடவர்,  பரிமேலழகர்,  ஞா.தேவநேயப் பாவாணர்,  சாலமன் பாப்பையா,  கலைஞர் மு.கருணாநிதி,  சிவயோகி சிவக்குமார்,   போன்ற ஆசிரியர்களின் உரைகளுக்கு இங்கே கிளிக் செய்யவும் --> குறள் 785 விளக்கம்
786

Kural 786 Villakkam - சிவயோகி சிவக்குமார் உரை:

முகம் மலர பழகும் நட்பு நட்பு இல்லை. நெஞ்சத்தே உள்முகமாய் மலர பழகுவதே நட்பு.

மு.வரதராசனார்,  மணக்குடவர்,  பரிமேலழகர்,  ஞா.தேவநேயப் பாவாணர்,  சாலமன் பாப்பையா,  கலைஞர் மு.கருணாநிதி,  சிவயோகி சிவக்குமார்,   போன்ற ஆசிரியர்களின் உரைகளுக்கு இங்கே கிளிக் செய்யவும் --> குறள் 786 விளக்கம்
787

Kural 787 Villakkam - சிவயோகி சிவக்குமார் உரை:

கெடுதலை தவிர்க்கச் செய்து நல்வழிப் படுத்தி கெட்ட காலங்களில் துன்பம் துடைப்பதாம் நட்பு.

மு.வரதராசனார்,  மணக்குடவர்,  பரிமேலழகர்,  ஞா.தேவநேயப் பாவாணர்,  சாலமன் பாப்பையா,  கலைஞர் மு.கருணாநிதி,  சிவயோகி சிவக்குமார்,   போன்ற ஆசிரியர்களின் உரைகளுக்கு இங்கே கிளிக் செய்யவும் --> குறள் 787 விளக்கம்
788

Kural 788 Villakkam - சிவயோகி சிவக்குமார் உரை:

உடை உடலில் இருந்து விலக்க அதை தடுத்து காக்கும் கை போல் நண்பரின் துன்பம் கண்டு களைப்பதே நட்பு.

மு.வரதராசனார்,  மணக்குடவர்,  பரிமேலழகர்,  ஞா.தேவநேயப் பாவாணர்,  சாலமன் பாப்பையா,  கலைஞர் மு.கருணாநிதி,  சிவயோகி சிவக்குமார்,   போன்ற ஆசிரியர்களின் உரைகளுக்கு இங்கே கிளிக் செய்யவும் --> குறள் 788 விளக்கம்
789

Kural 789 Villakkam - சிவயோகி சிவக்குமார் உரை:

நட்பிற்கு சிறந்த இலக்கணம் எது என்றால் கேட்காமலேயே தேவையறிந்து தாங்கும் தன்மையே.

மு.வரதராசனார்,  மணக்குடவர்,  பரிமேலழகர்,  ஞா.தேவநேயப் பாவாணர்,  சாலமன் பாப்பையா,  கலைஞர் மு.கருணாநிதி,  சிவயோகி சிவக்குமார்,   போன்ற ஆசிரியர்களின் உரைகளுக்கு இங்கே கிளிக் செய்யவும் --> குறள் 789 விளக்கம்
790

Kural 790 Villakkam - சிவயோகி சிவக்குமார் உரை:

இவர் என்னைவிட சிறியவர், இவர் இப்படி ஒரு உறவுக்காரர் என்று சொல்லும் பொழுது சிறுமைப்படும் நட்பு.

மு.வரதராசனார்,  மணக்குடவர்,  பரிமேலழகர்,  ஞா.தேவநேயப் பாவாணர்,  சாலமன் பாப்பையா,  கலைஞர் மு.கருணாநிதி,  சிவயோகி சிவக்குமார்,   போன்ற ஆசிரியர்களின் உரைகளுக்கு இங்கே கிளிக் செய்யவும் --> குறள் 790 விளக்கம்

Chapter - ThiruKKural in English

781

Kural 781 Meaning in English

What things are there so difficult to acquire as friendship ? What guards are there so difficult to break through by the efforts (of one's foes) ? .

Kural 781 Meaning (Explanation)
782

Kural 782 Meaning in English

The friendship of the wise waxes like the new moon; (but) that of fools wanes like the full moon.

Kural 782 Meaning (Explanation)
783

Kural 783 Meaning in English

Like learning, the friendship of the noble, the more it is cultivated, the more delightful does it become.

Kural 783 Meaning (Explanation)
784

Kural 784 Meaning in English

Friendship is to be practised not for the purpose of laughing but for that of being beforehand in giving one another sharp rebukes in case of transgression.

Kural 784 Meaning (Explanation)
785

Kural 785 Meaning in English

Living together and holding frequent intercourse are not necessary (for friendship); (mutual) understanding can alone create a claim for it.

Kural 785 Meaning (Explanation)
786

Kural 786 Meaning in English

The love that dwells (merely in the smiles of the face is not friendship; (but) that which dwells deep in the smiles of the heart is true friendship.

Kural 786 Meaning (Explanation)
787

Kural 787 Meaning in English

(True) friendship turns aside from evil (ways) makes (him) walk in the (good) way, and, in case of loss if shares his sorrow (with him).

Kural 787 Meaning (Explanation)
788

Kural 788 Meaning in English

(True) friendship hastens to the rescue of the afflicted (as readily) as the hand of one whose garment is loosened (before an assembly).

Kural 788 Meaning (Explanation)
789

Kural 789 Meaning in English

Friendship may be said to be on its throne when it possesses the power of supporting one at all times and under all circumstances, (in the practice or virtue and wealth).

Kural 789 Meaning (Explanation)
790

Kural 790 Meaning in English

Though friends may praise one another saying, "He is so intimate with us, and we so much (with him)"; (still) such friendship will appear mean.

Kural 790 Meaning (Explanation)

Natpu Adhikaram - Kural Transliteration

திருத்தமிழ்
© 2024 ThiruTamil.com . All rights reserved.
Follow Us On
Download Our App
ThiruTamil Calendar App Download Playstore