திருக்குறள் - 67     அதிகாரம்: 
| Adhikaram: pudhalvaraip perudhal

தந்தை மகற்காற்று நன்றி அவையத்து
முந்தி இருப்பச் செயல்.

குறள் 67 - திருவள்ளுவர் - ThiruValluvar

"thandhai makarkaatrum nandri avaiya" Thirukkural 67 - Meaning in English & Tamil Vilakkam

மு.வரதராசனார் உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


தந்தை தன் மகனுக்குச் செய்யத்தக்க நல்லுதவி, கற்றவர் கூட்டத்தில் தன் மகன் முந்தியிருக்கும்படியாக அவனைக் கல்வியில் மேம்படச் செய்தலாகும்.

மணக்குடவர் உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


தந்தை மகனுக்குச் செய்யும் உபகாரம் அவையத்தின் கண்ணே முந்தியிருக்குமாறு கல்வி யுண்டாக்குதல்.

பரிமேலழகர் உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


தந்தை மகற்கு ஆற்றும் நன்றி - தந்தை புதல்வனுக்குச் செய்யும் நன்மையாவது;அவையத்து முந்தி இருப்பச் செயல் - கற்றார் அவையின்கண் அவரினும் மிக்கு இருக்குமாறு கல்வியுடையன் ஆக்குதல். (பொருளுடையான் ஆக்குதல் முதலாயின துன்பம் பயத்தலின் நன்மை ஆகா என்பது கருத்து. இதனான் தந்தை கடன் கூறப்பட்டது.).

ஞா. தேவநேயப் பாவாணர் உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


தந்தை மகற்கு ஆற்றும் நன்றி - தந்தை கல்வித் திறமையுள்ள தன் மகனுக்குச் செய்யவேண்டிய நன்மையாவது; அவையத்து முந்தி இருப்பச் செயல் - கற்றோரவையின்கண் முதன்மையாயிருக்குமாறு அவனைச் சிறந்த கல்விமானாக்குதல். மகனைச் செல்வனாக்குவதிலுங் கல்விமானாக்குவது சிறந்தது என்பது கருத்து. 'சான்றோ னாக்குதல தந்தைக்குக் கடனே '. என்றார் பொன்முடியாரும். ( புறம். 312)

திருக்குறளார் வீ. முனிசாமி உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


தந்தை மகனுக்குச் செய்ய வேண்டிய நன்மை யாதென்றால் கற்றவர் நிறைந்த அவையில் அவரினும் சிறப்புற்று முற்பட்டிருக்குமாறு கல்வியுடையவனாகச் செய்தலாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


தகப்பன் தன் பிள்ளைக்குச் செய்யும் நன்மை, கற்றவர் அவையில் முதன்மைப் பெறச் செய்வதே.

கலைஞர் மு.கருணாநிதி உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


தன் மக்களுக்குச் செய்யவேண்டிய நல்லுதவி அவர்களை அறிஞர்கள் அவையில் புகழுடன் விளங்குமாறு ஆக்குதலே ஆகும்.

சிவயோகி சிவக்குமார் உரை: - Thirukkural Meaning in Tamil


தகப்பன் தன் குழந்தைகளுக்கு செய்யவேண்டிய நன்றி ஞான கூட்டங்களில் முன்னோடியாக இருக்க செய்வது.

புலியூர்க் கேசிகன் - Thirukkural Meaning in Tamil


ஒரு தந்தை தன் மகனுக்குச் செய்யும் நல்ல உதவி, அவனைக் கற்றோர் அவையிலே முதன்மை பெற்றவனாக இருக்கச் செய்தலே ஆகும்

Thirukkural in English - English Couplet:


Sire greatest boon on son confers, who makes him meet,
In councils of the wise to fill the highest seat.

ThirukKural English Meaning - Couplet -Translation:


The benefit which a father should confer on his son is to give him precedence in the assembly of the learned.

ThiruKural Transliteration:


thandhai makaRkaatrum nandri avaiyaththu
mundhi iruppach cheyal.

திருத்தமிழ்
© 2024 ThiruTamil.com . All rights reserved.
Follow Us On
Download Our App
ThiruTamil Calendar App Download Playstore