அதிகாரம் 81 : பழைமை | Pazhaimai Adhikaram - Tamil Meaning

அதிகாரம் 81 : பழைமை. List of 10 thirukurals from Pazhaimai Adhikaram. Get the best meaning of 801-810 Thirukkurals from top Authors in tamil and English Meaning online.

801

Kural 801 Villakkam - சிவயோகி சிவக்குமார் உரை:

பழைமை எனப்படுவது என்னவென்றால் எதன் பொருட்டும் நாட்கள் மாறுவதைப் போல் மாற்றிக் கொள்ளாமல் தொடரும் நட்பு.

மு.வரதராசனார்,  மணக்குடவர்,  பரிமேலழகர்,  ஞா.தேவநேயப் பாவாணர்,  சாலமன் பாப்பையா,  கலைஞர் மு.கருணாநிதி,  சிவயோகி சிவக்குமார்,   போன்ற ஆசிரியர்களின் உரைகளுக்கு இங்கே கிளிக் செய்யவும் --> குறள் 801 விளக்கம்
802

Kural 802 Villakkam - சிவயோகி சிவக்குமார் உரை:

நட்பிற்கு உறுப்பு உரிமையுடன் நடப்பது. மேலும் அதை மிகுதியாக்கவது சான்றோர் கடன்.

மு.வரதராசனார்,  மணக்குடவர்,  பரிமேலழகர்,  ஞா.தேவநேயப் பாவாணர்,  சாலமன் பாப்பையா,  கலைஞர் மு.கருணாநிதி,  சிவயோகி சிவக்குமார்,   போன்ற ஆசிரியர்களின் உரைகளுக்கு இங்கே கிளிக் செய்யவும் --> குறள் 802 விளக்கம்
803

Kural 803 Villakkam - சிவயோகி சிவக்குமார் உரை:

நெடுநாட்கள் பழகிய நடபால் எந்த பயனும் இல்லை உரிமையுடன் செயல்படும் வாய்ப்பு இல்லையென்றால்.

மு.வரதராசனார்,  மணக்குடவர்,  பரிமேலழகர்,  ஞா.தேவநேயப் பாவாணர்,  சாலமன் பாப்பையா,  கலைஞர் மு.கருணாநிதி,  சிவயோகி சிவக்குமார்,   போன்ற ஆசிரியர்களின் உரைகளுக்கு இங்கே கிளிக் செய்யவும் --> குறள் 803 விளக்கம்
804

Kural 804 Villakkam - சிவயோகி சிவக்குமார் உரை:

நன்மதிப்புடன் நட்பு கொண்டு இருப்பவர் உரிமையால் தன்னை கேளாமல் வேண்டியதை செய்தாலும் பழைமை பாராட்டுவார்.

மு.வரதராசனார்,  மணக்குடவர்,  பரிமேலழகர்,  ஞா.தேவநேயப் பாவாணர்,  சாலமன் பாப்பையா,  கலைஞர் மு.கருணாநிதி,  சிவயோகி சிவக்குமார்,   போன்ற ஆசிரியர்களின் உரைகளுக்கு இங்கே கிளிக் செய்யவும் --> குறள் 804 விளக்கம்
805

Kural 805 Villakkam - சிவயோகி சிவக்குமார் உரை:

மடமையில் ஒன்றாகாது நீண்டநாள் உறவு என்று உணர வேண்டும் வருந்தக்கூடியதை நண்பர் செய்தாலும்.

மு.வரதராசனார்,  மணக்குடவர்,  பரிமேலழகர்,  ஞா.தேவநேயப் பாவாணர்,  சாலமன் பாப்பையா,  கலைஞர் மு.கருணாநிதி,  சிவயோகி சிவக்குமார்,   போன்ற ஆசிரியர்களின் உரைகளுக்கு இங்கே கிளிக் செய்யவும் --> குறள் 805 விளக்கம்
806

Kural 806 Villakkam - சிவயோகி சிவக்குமார் உரை:

வாழ்வின் தேவைகளை கடந்து எல்லையில் நின்றவரும் துறக்கமாட்டார், தொல்லைகளை அழிக்க துணை நின்றவரின் தொடர்பை

மு.வரதராசனார்,  மணக்குடவர்,  பரிமேலழகர்,  ஞா.தேவநேயப் பாவாணர்,  சாலமன் பாப்பையா,  கலைஞர் மு.கருணாநிதி,  சிவயோகி சிவக்குமார்,   போன்ற ஆசிரியர்களின் உரைகளுக்கு இங்கே கிளிக் செய்யவும் --> குறள் 806 விளக்கம்
807

Kural 807 Villakkam - சிவயோகி சிவக்குமார் உரை:

அழிவை தரும் செயலை செய்தாலும் அன்பில் இருந்து விலக மாட்டார் அன்பினால் நட்பு பாராட்டுபவர்.

மு.வரதராசனார்,  மணக்குடவர்,  பரிமேலழகர்,  ஞா.தேவநேயப் பாவாணர்,  சாலமன் பாப்பையா,  கலைஞர் மு.கருணாநிதி,  சிவயோகி சிவக்குமார்,   போன்ற ஆசிரியர்களின் உரைகளுக்கு இங்கே கிளிக் செய்யவும் --> குறள் 807 விளக்கம்
808

Kural 808 Villakkam - சிவயோகி சிவக்குமார் உரை:

நட்புற்கு இழக்கு என்று அடுத்தவர் சொல் கேளாமல் உரிமையுடன் நட்பு பாராட்ட வல்லவருக்கு தீங்கு செய்தால் நாளுக்கே இழுக்கு ஏற்படும்.

மு.வரதராசனார்,  மணக்குடவர்,  பரிமேலழகர்,  ஞா.தேவநேயப் பாவாணர்,  சாலமன் பாப்பையா,  கலைஞர் மு.கருணாநிதி,  சிவயோகி சிவக்குமார்,   போன்ற ஆசிரியர்களின் உரைகளுக்கு இங்கே கிளிக் செய்யவும் --> குறள் 808 விளக்கம்
809

Kural 809 Villakkam - சிவயோகி சிவக்குமார் உரை:

கெடுதல் நினையாது தொடரும் நட்பை கைக்கொண்டவர் நட்பை கைவிடாமல் இருக்கவே நினைக்கும் உலகு.

மு.வரதராசனார்,  மணக்குடவர்,  பரிமேலழகர்,  ஞா.தேவநேயப் பாவாணர்,  சாலமன் பாப்பையா,  கலைஞர் மு.கருணாநிதி,  சிவயோகி சிவக்குமார்,   போன்ற ஆசிரியர்களின் உரைகளுக்கு இங்கே கிளிக் செய்யவும் --> குறள் 809 விளக்கம்
810

Kural 810 Villakkam - சிவயோகி சிவக்குமார் உரை:

விரும்பத் தகாதவரும் விரும்புவார், பழைமையான நண்பரின் பண்பை அறிந்தும் விலகாத ஒருவரை.

மு.வரதராசனார்,  மணக்குடவர்,  பரிமேலழகர்,  ஞா.தேவநேயப் பாவாணர்,  சாலமன் பாப்பையா,  கலைஞர் மு.கருணாநிதி,  சிவயோகி சிவக்குமார்,   போன்ற ஆசிரியர்களின் உரைகளுக்கு இங்கே கிளிக் செய்யவும் --> குறள் 810 விளக்கம்

Chapter - ThiruKKural in English

801

Kural 801 Meaning in English

Imtimate friendship is that which cannot in the least be injured by (things done through the) right (of longstanding intimacy).

Kural 801 Meaning (Explanation)
802

Kural 802 Meaning in English

The constituents of friendship are (things done through) the right of intimacy; to be pleased with such a right is the duty of the wise.

Kural 802 Meaning (Explanation)
803

Kural 803 Meaning in English

Of what avail is long-standing friendship, if friends do not admit as their own actions done through the right of intimacy ?.

Kural 803 Meaning (Explanation)
804

Kural 804 Meaning in English

If friends, through the right of friendship, do (anything) without being asked, the wise will be pleased with them on account of its desirability.

Kural 804 Meaning (Explanation)
805

Kural 805 Meaning in English

If friends should perform what is painful, understand that it is owing not only to ignorance, but also to the strong claims of intimacy.

Kural 805 Meaning (Explanation)
806

Kural 806 Meaning in English

Those who stand within the limits (of true friendship) will not even in adversity give up the intimacy of long-standing friends.

Kural 806 Meaning (Explanation)
807

Kural 807 Meaning in English

Those who have (long) stood in the path of affection will not give it up even if their friends cause (them) their ruin.

Kural 807 Meaning (Explanation)
808

Kural 808 Meaning in English

To those who understand that by which they should not listen to (tales about) the faults of their friends, that is a (profitable) day on which the latter may commit a fault.

Kural 808 Meaning (Explanation)
809

Kural 809 Meaning in English

They will be loved by the world, who have not forsaken the friendship of those with whom they have kept up an unbroken long-standing intimacy.

Kural 809 Meaning (Explanation)
810

Kural 810 Meaning in English

Even enemies will love those who have never changed in their affection to their long-standing friends.

Kural 810 Meaning (Explanation)

Pazhaimai Adhikaram - Kural Transliteration

திருத்தமிழ்
© 2022 ThiruTamil.com . All rights reserved.
Follow Us On
Download Our App
ThiruTamil Calendar App Download Playstore