பெண் நட்சத்திரங்களுக்கு பொருத்தமான ஆண் நட்சத்திரங்கள்

Updated On

திருமண நட்சத்திர பொருத்தம்

திருமணத்திற்கு பொருத்தம் பார்ப்பது என்பது மக்களின  நம்பிக்கையில் ஒன்றாகும். பத்து பொருத்தம் பார்த்து திருமணம் செய்யவேண்டும் என்று சொல்வார்கள், ஆனால் 12 திருமண பொருத்தம் உள்ளது.  நட்சத்திரங்கள் மொத்தம் 27. ஒவ்வொரு நட்சத்திரமும் 4 பாதங்களைக் கொண்டவை. பாதம் வாரியாக பெண் நட்சத்திரங்களுக்கு பொருத்தமான ஆண் நட்சத்திரங்கள் எவை என்று பார்க்கலாம்.

குரு 12 ராசியில் எந்த ராசியில் இருந்தால் என்ன பலன்கள்?

பெண் நட்சத்திரங்களுக்கு பொருத்தமான ஆண் நட்சத்திரங்கள் :

திருமண பொருத்தம் அட்டவணை

அஸ்வினி – பரணி, திருவாதிரை, பூசம், பூராடம், திருவோணம், சதயம்

பரணி – புனர்பூசம், உத்திராடம், ரேவதி, அஸ்வனி

கார்த்திகை – சதயம் உத்தமம்

ரோகிணி – மிருகசீரிஷம் 1, 2, புனர்பூசம் 4, உத்திரம் 1, பூரட்டாதி, பரணி

மிருகசீரிஷம் 1, 2 – உத்திரம் 1, உத்திராடம் 2, 3, 4, திருவோணம், சதயம், அஸ்வனி, ரோகிணி

மிருகசீரிஷம் 3, 4 – திருவாதிரை, உத்திரம், அஸ்தம், மூலம், உத்திராடம் 2, 3, 4, சதயம், பரணி

திருவாதிரை – பூரம், பூராடம், பரணி, மிருகசீரிஷம் 3, 4 உத்தமம் 9 புனர்பூசம் 1, 2, 3 ம் பாதங்கள் அவிட்டம் 3, 4, உத்திரட்டாதி, மிருகசீரிஷம் 3, 4

புனர்பூசம் 4 ம் பாதம் – பூசம், சுவாதி, அவிட்டம் 1, 2, உத்திரட்டாதி, மிருகசீரிஷம்

பூசம் – ஆயில்யம், அஸ்தம், சுவாதி, விசாகம் 1-2-3, பூரட்டாதி 4, ரேவதி, திருவாதிரை,புனர்பூசம்

ஆயில்யம் – சித்திரை, அவிட்டம் 1, 2 உத்தமம்

மகம் – சதயம் உத்தமம் 14 பூரம் உத்திரம் 1, பூரட்டாதி 1, 2, 3, அஸ்வினி

உத்திரம் 1 ம் பாதம் – சுவாதி, அனுஷம், பரணி, ரோகிணி, பூசம், பூரம்

உத்திரம் 2, 3, 4 – அனுஷம், பூராடம், ரோகிணி, பூசம், பூரம்

அஸ்தம் – பூராடம், உத்திராடம் 1, ரேவதி, மிருகசீரிஷம், பூரம், ஆயில்யம், கார்த்திகை 2, 3, 4

சித்திரை – கார்த்திகை 2, 3, 4, மகம் உத்தமம் 19 சித்திரை 3, 4 ம் பாதங்கள் கார்த்திகை 1,மகம்

சுவாதி – பூராடம், அவிட்டம் 1, 2, பரணி, மிருகசீரிஷம் 3, 4, பூரம், புனர்பூசம்

விசாகம் 1, 2, 3 ம் பாதங்கள் – அவிட்டம் 1, 2, சித்திரை 3, 4

விசாகம் 4 ம் பாதம் – அவிட்டம், சதயம், சித்திரை

அனுஷம் – கேட்டை, சதயம், பூரட்டாதி 1, 2, 3, ரோகிணி, புனர்பூசம், ஆயில்யம், அஸ்தம்,சுவாதி

கேட்டை – கார்த்திகை 2, 3, 4

மூலம் – உத்திரட்டாதி, பூரம், சுவாதி, பூராடம்

பூராடம் – பூரட்டாதி, புனர்பூசம் 1, 2, 3, உத்திரம், ரேவதி

உத்திராடம் 1 ம் பாதம் – உத்திரட்டாதி, திருவாதிரை, பூரம், பூராடம், அஸ்தம், சுவாதி

உத்திராடம் 2, 3, 4 ம் பாதங்கள் – உத்திரட்டாதி, பரணி, பூசம், அஸ்தம், அனுஷம், பூராடம்

திருவோணம் – அவிட்டம் 1, 2, பூரட்டாதி 4, பரணி, புனர்பூசம் 4, உத்திரம் 2, 3, 4, சித்திரை, கேட்டை, பூராடம்

அவிட்டம் 1, 2 ம் பாதங்கள் – கார்த்திகை 1, மூலம்

அவிட்டம் 3, 4 ம் பாதங்கள் – கார்த்திகை, சதயம், மகம், மூலம்

சதயம் – சித்திரை 3, 4, விசாகம், அவிட்டம் 3, 4

பூரட்டாதி 1, 2, 3 ம் பாதங்கள் – மிருகசீரிஷம் 1, 2,சுவாதி, அனுஷம்

பூரட்டாதி 4 ம் பாதம் – உத்திரட்டாதி, மிருகசீரிஷம், அனுஷம்

உத்திரட்டாதி – ரேவதி, திருவாதிரை, ரோகிணி, புனர்பூசம் 1, 2, 3, அஸ்தம், திருவோணம், பூரட்டாதி

ரேவதி – மிருகசீரிஷம், புனர்பூசம் 1, 2, 3, உத்திரம் 2, 3, 4, அனுஷம், உத்திரட்டாதி

ஆண் நட்சத்திரங்களுக்கு பொருத்தமான பெண் நட்சத்திரங்கள்திருத்தமிழ்
© 2024 ThiruTamil.com . All rights reserved.
Follow Us On
Download Our App
ThiruTamil Calendar App Download Playstore