100+ பழங்கள் பெயர்கள் தமிழ், ஆங்கிலம் | 100 Fruits Names in Tamil & English

Updated On

பழங்களின் பெயர்கள் தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் | All Fruit Names in Tamil and English

நோயற்ற வாழ்வு வாழ வேண்டுமென்றால் பழங்களை நம் அன்றாட உணவில் சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டும். இயற்கை அன்னை நமக்கு அருளிய பழங்கள் ஏராளம். ஒவ்வொரு பருவத்திலும் நாம் ருசித்து மகிழக்கூடிய விதவிதமான பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகள் நமக்கு கிடைக்கின்றன. பருவத்திற்கு ஏற்ற பழங்களை நாம் உணவில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். முடிந்தவரை புதிய மற்றும் பழுத்த பழங்களை சாப்பிட வேண்டும்.
இந்த பதிவில் பழங்கள் வகைகள் தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் (​List Of Fruits Name in Tamil And English) கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

பழங்கள் பெயர்கள் தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம் | 100 Fruits Name Tamil and English

பழங்களின் பெயர்கள் தமிழில் பழங்கள் பெயர் ஆங்கிலம்
அம்பிரலங்காய் Ambarella
அரத்திப்பழம், குமளிப்பழம், சீமையிலந்தப்பழம் Apple
அபேட் பியர் Abate Pear
சருக்கரை பாதாமி Apricot
சீத்தாப்பழம் Annona
முற்சீத்தாப்பழம் Annona muricata
வெண்ணைப்பழம் Avocado
வாழைப்பழம் Banana
‘லொவிப்’பழம் Batoko Plum
பஞ்சலிப்பழம், சம்பு Bell Fruit
அவுரிநெல்லி Bilberry
கெச்சி Bitter Watermelon
நாகப்பழம் Blackberry
கருந்திராட்சை, கருங்கொடிமுந்திரி Black currant
அவுரிநெல்லி Blueberry
சீமைப்பலா, ஈரப்பலா, கொட்டைப்பலா Breadfruit
ஆனைக்கொய்யா Butter fruit
மஞ்சள் முலாம்பழம் Cantaloupe
முந்திரிப்பழம் Cashew Fruit
விளிம்பிப்பழம், தமரத்தங்காய் Carambola
சேலா(ப்பழம்) Cherry
சீத்தாப்பழம் Cherimoya

பழங்களின் பெயர்கள் பட்டியல் | Fruit Names in Tamil and English

பழங்களின் பெயர்கள் தமிழில் பழங்கள் பெயர் ஆங்கிலம்
சீமையிலுப்பை Chikoo
கடாரநாரத்தை Citron
நாரத்தை Citrus Aurantifolia
கிச்சலிப்பழம் Citrus Aurantium
கடரநாரத்தை Citrus medica
சாத்துக்கொடி Citrus sinensis
கமலாப்பழம் Citrus reticulata
நாரந்தை Clementine
கோக்கோ பழம் Cocoa fruit
கொவ்வைப்பழம் , கோவைப்பழம் Coccinia cordifolia , Ivy Gourd
குருதிநெல்லி Cranberry
கெச்சி Cucumis trigonus
வெள்ளரிப்பழம் Cucumber
சீத்தாப்பழம் Custard apple
ஒரு வித நாவல் நிறப்பழம் Damson
பேரீச்சம் பழம் Date fruit
பேயத்தி Devil Fig
தறுகண்பழம், அகிப்பழம், விருத்திரப்பழம் (தறுகண், அகி, விருத்திரம்) Dragon fruit
டுக்கு Duku
முள்நாரிப்பழம் Durian
சிறுநாவல், சிறு நாவற்பழம் Eugenia Rubicunda
நெல்லி Emblica
புளிக்கொய்யா Feijoa / Pineapple guava
அத்திப்பழம் Fig
நெல்லிக்காய் Gooseberry
கொடிமுந்திரி, திராட்சைப்பழம் Grape

பழங்களின் பெயர்கள் மற்றும் படங்கள் | Palangalin Peyargal in Tamil

பழங்களின் பெயர்கள் தமிழில் பழங்கள் பெயர் ஆங்கிலம்
கொய்யாப்பழம் Guava
அரபுக் கொடிமுந்திரி Hanepoot
அரைநெல்லி Harfarowrie
தேன் முழாம்பழம் Honeydew melon
(ஒரு வித) நெல்லி Huckleberry
பலாப்பழம் Jack fruit
நாவல்பழம் Jambu fruit
நாகப்பழம் Jamun fruit
சம்புப் பழம் Jumbu fruit
பசலிப்பழம் Kiwi fruit
யப்பானிய எலுமிச்சை Kumquat
மஞ்சள் நிற சிறிய பழம் Kundang
லைச்சி Lychee
கடுகுடாப் பழம், முதளிப்பழம் Longan
வர்க்கப்பழம், எலுமிச்சை Lemon
தேசிக்காய் Lime
லோகன் பெறி Loganberry
லொவிப்பழம் Louvi fruit
‘மண்டரின்’ நாரந்தை Mandarin
மாம்பழம் Mango
‘மெங்கூஸ்’ பழம் Mangosteen
வெள்ளரிப்பழம், முழாம்பழம், இன்னீர்ப் பழம் Melon
முசுக்கட்டைப் பழம் Mulberry
அரபுக் கொடிமுந்திரி Muscat Grape
மசுக்குட்டிப்பழம் Morus Macroura
நாரந்தை , தோடைப்பழம், நரந்தம்பழம் Orange (bitter)

பழங்களின் பெயர்கள் மற்றும் படங்கள் | 50 Fruits Name in English and Tamil

பழங்களின் பெயர்கள் தமிழில் பழங்கள் பெயர் ஆங்கிலம்
சாத்துக்கொடி, தோடம்பழம், நாரங்கை Orange (sweet)
கமலாப்பழம் Orange (Loose Jacket)
பேரிக்காய் Pair
பப்பாளிப் பழம் Papaya
கொடித்தோடைப்பழம் Passionfruit
குழிப்பேரி Peach
சீமைப் பனிச்சை Persimmon
அரைநெல்லி Phyllanthus Distichus
ஆல்பக்கோடா Plum
பம்பரமாசு Pomelo
உலர்த்தியப் பழம் Prune
பனம் பழம் Palm fruit
கொடித்தோடை Passion fruit
பேரி Pear
அன்னாசிப் பழம் Pine apple
மாதுளம் பழம், மாதுளை Pomegranate
றம்புட்டான் Pulasan
சீமைமாதுளை, சீமைமாதுளம்பழம் Quince
உலர் கொடிமுந்திரி, உலர் திராட்சை Raisin
புற்றுப்பழம் Raspberry
செவ்வாழைப்பழம் Red banana
செந்திராட்சை, செங்கொடிமுந்திரி Red currant
றம்புட்டான் Rambutan
சீமையிலுப்பை Sapodilla(zapota)
விளிம்பிப்பழம் Star fruit
நாரத்தை Satsuma

100 பழங்கள் பெயர் | 100 Fruits Name in Tamil and English

பழங்களின் பெயர்கள் தமிழில் பழங்கள் பெயர் ஆங்கிலம்
சீத்தாப்பழம் Sour sop/ Guanabana
செம்புற்றுப்பழம் Strawberry
சம்புப்பழம், சம்புநாவல் Syzygium
குறுந்தக்காளி Tamarillo
தேனரந்தம்பழம், தேன் நாரந்தை Tangerine
புளியம்பழம் Tamarind
தக்காளிப்பழம் Tomato
முரட்டுத் தோடை, உக்குளிப்பழம் Ugli Fruit
வத்தகைப்பழம், குமட்டிப்பழம், தருபூசணி Watermelon
விளாம்பழம் Wood Apple
நீர்குமளிப்பழம் Wax jambu

Fruits Name in Tamil and English pdf (Ctrl+p யை press செய்து டவுன்லோட் செய்து கொள்ளுங்கள்)திருத்தமிழ்
© 2024 ThiruTamil.com . All rights reserved.
Follow Us On
Download Our App
ThiruTamil Calendar App Download Playstore